Pananatili sa Bawat Paghinga

Pumapanaw ba ang pag-ibig? Ito ay obra na handog sa lahat ng mga taong naniniwala at pinipili ang Pananatili Sa Bawat Paghinga.

Espasyo Sa Bawat Paghinga

Dahil ang espasyo ay hindi nasusukat sa laki o luwag kun’di sa iyong mga kasangga sa hirap at ligaya, Kasama #SaBawatPaghinga

Sa Bawat Paghinga: Paglaban

Bukod sa kaalaman at kakayahan nilang magpagaling, hindi birong lakas at tibay ng loob ang baon nila sa mga panahong ito. Ito ay obrang likha para sa ating mga bagong bayani na lumalaban ngayon para #SaBawatPaghinga.

Kasangga Sa Bawat Paghinga

May mga taong hindi natin kadugo, ngunit tunay na kasangga natin ano man ang takbo ng ating buhay, hanggang sa ating pagtanda. #SaBawatPaghinga

Sa Bawat Paghinga, May Katahimikan

Minsan, may ingay rin sa katahimikan; may ingay sa bawat salitang hindi mo isinasambit. Huwag kang matakot. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong. #SaBawatPaghinga

Other Shows

Teach With Joy
Fundamentals
Plus Talks
Plus Lists
Beyond The Plate
Body Goals
Plus Sports
Adulthings
Beauty Bible
Breaktime Breakthroughs